De inhoud van deze website en andere publicaties van DBP Plastics N.V zijn eigendom van DBP Plastics N.V. of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming. 

DBP Plastics N.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar DBP Plastics N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Elke link naar andere sites is louter geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze website.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. DBP Plastics N.V. behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

DBP Plastics NV doet er alles aan om haar klanten 100 % tevreden te stellen. Als de koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze DBP Plastics N.V. contacteren per mail via info@amuseyourday.com 

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbank van Antwerpen is bevoegd ervan kennis te nemen.